ZORGZIELEN

Voor éénieder die werkt in de zorgsector en/of – onderwijs-sector geef ik vanuit mijn expertise in zingeving en levensbeschouwing, vormingen om existentieel professionalisme te versterken.

Het levensverhaal van cliënten en patiënten kent immers een fysieke, sociale, psychologische én spirituele/existentiële/zingevingsdimensie. 

Wie één of andere vorm van zorg behoeft, bevindt zich niet zelden in een situatie die gekenmerkt wordt door de ervaring van zin-deficiëntie. In het bijzonder zorgvragen die verband houden met het begin en het einde van het leven, maar ook depressie, burn-out en aanverwante aandoeningen worden vaak gekenmerkt door zin-deficiëntie.

Mensen doen dan uitspraken als: “wat heeft het allemaal voor zin”? “het lijkt me allemaal zo zinloos” “waarom overkomt mij dit?” “wat moet ik met mijn leven als…” “ik voel me zo nutteloos” “ik voel me zo klein” ik voel me zo machteloos” … 

Soms gaan we als hulpverleners iets te gemakkelijk voorbij aan deze vragen of opmerkingen.  Liever zoeken we oplossingen. Of we adviseren om deze vragen beter niet of ànders te stellen. We leren aan om te focussen op het positieve of trachten te werken met gegevens en antwoorden waar we wèl helemaal zeker van zijn… Maar wat als het legitieme kreten zijn van de zoekende ziel van de patiënt/cliënt/pupil?

Hoe waardevol onze zorg ook is, soms doen we niet ècht recht aan de zingevingsdimensie van de zorgvraag die de patiënt/cliënt/pupil op dat moment stelt. Soms maken deze vragen ons ongemakkelijk. We hebben immers niet alle antwoorden.

Hoe kan je als zorgverlener zorgvuldiger omgaan met zulke vragen en uitspraken? Welke tools heb je in handen om ze niet weg te wuiven, weg te schuiven of weg te redeneren? Hoe kan je zingevingsvragen inzetten als tool voor vooruitgang in een herstel-, aanpassings- of aanvaardingsproces? Welke taboes heb je bij jezelf op te ruimen om deze zaken bespreekbaar te maken?

Ik deel graag mijn expertise met jou, je team of je organisatie:

1) Op individuele traject-basis 
In een reeks van 5 individuele vormingsmomenten werken we vraaggestuurd en reflecteren op waar je tegenaan loopt in jouw beroepspraktijk.  

2) Via ons cursus-aanbod
Kijk in onze rubriek “agenda” wanneer de volgende reeks Zorgzielen doorgaat. Hier reflecteer je in groep rond de zingevingsdimensie van een zorgvraag en ga je samen met de andere cursisten naar de diepte van je eigen overtuigingen rond zingeving en de rol van de ziel in het leven van de mens.

3) In een vorming op maat van jouw organisatie
Wil je graag een vorming aanvragen voor jouw (groeps)praktijk/beroepsvereniging/studenten…?
We werken op maat graag een aanbod rond voor je uit.
Vul ons contactformulier in om te informeren naar de mogelijkheden.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close