Missie en visie

Met Knooppunt Vijf begeleid ik mensen in het groeiproces naar een hoger bewustzijn en werk ik samen met mensen aan het herstel van beschadigde of verbroken verbindingen en/of het leggen van nieuwe verbindingen.

De vraag “wat heeft het allemaal voor zin” is een vraag die in vele contexten kan worden gesteld. Ons verbinden met de zinsvraag van ons bestaan of van onze bezigheden is geen verloren tijd, maar kan ons ondersteunen in onze zoektocht naar de juiste hulp of begeleiding wanneer we op een probleem stoten.

In de context van het ouderschap is de zinsvraag relevant tussen wens en wieg. Een onvervulde kinderwens confronteert ons niet zelden met de zin van ons bestaan. De vraag stellen naar de zin van onze schijnbaar onbenullige en soms saaie bezigheden als moeders en vaders, kan ons veel goeds brengen op vlak van hechting met onze kinderen.

In de context van je professionele leven als zorg- of onderwijsvertrekker, is de uitspraak “wat heeft het allemaal voor zin?” eentje die je zowel van je cliënten, patiënten of leerlingen kan verwachten, als van je collega’s of teamleden. Misschien is het ook bij jou een persoonlijke verzuchting. Wat heeft het allemaal voor zin?

Als zingevingsexpert zet ik me met Knooppunt Vijf in voor het bieden van een klankbord voor precies die vraag “wat heeft het allemaal voor zin?”.

Omdat ik er van overtuigd ben dat die vraag er toe doet. Wat maakt ons als mensen uniek en constructief-onderscheidend en niet-vervangbaar door automatische wiegjes, robots of computers? Het antwoord is even eenvoudig als complex: het vermogen om ons in de diepte te verbinden met anderen en met datgene wat ons overstijgt.

Met Knooppunt Vijf zet ik me dan ook in om het verbindings-bewustzijn en het existentieel professionalisme te vergroten van al wie met mensen werkt en begeleidt in een leer-, – aanpassings – en/of aanvaardingsproces.
Met concrete tools en technieken die je kunnen ondersteunen in het ontwikkelen van een groter verbindingsbewustzijn, leer ik je hoe je (weer) meer zin kan ervaren in je persoonlijke en professionele leven.