Mijn missie

Ouders inspireren in de soms stevige zoektocht
die ouderschap heet, dàt is mijn missie.

Mijn expertise, interesses en sterktes liggen op een snijvlak van opvoeding, coaching en zingeving.

Voor mij is opvoeding een proces van whole-person-care waarbij we zorg hebben te dragen voor àlle dimensies van het menselijk bestaan van onze kinderen, ook de spirituele.
Ondersteuning van ouders is mijns inziens dan ook een proces van whole-person-care en moet in die zin verder gaan dan ènkel het doorgeven van kennis over “hoe je moet opvoeden” – alsof er maar één manier van opvoeden bestaat?! Ouders ondersteunen doe ik vanuit de idee van whole-person-care, waarbij de klemtoon in cursussen en begeleiding ligt op persoonlijke en spirituele ontwikkeling – om van daaruit stappen te kunnen zetten ter verbetering van relaties en verbindingen binnen het gezin.

Onze opvattingen over de aard van kind en mens, over de wereld tijdens, voor en na dit leven, over betekenis en zin, over wat wij geloven over energie, over ons lichaam, over de krachten van de natuur, over de krachten en kleine hulplijnen van hierboven, over onze familie-banden… worden in de reguliere opvoedingsondersteuning te weinig ingezet als tool in de stap voorwaarts als een ouder-kindrelatie stroef of vastloopt.
Onze schroom om te spreken over wat wij ten diepste geloven over onszelf, over het leven, over onze aard, over ons lichaam, over onze kinderen of onze partner is misschien eigen aan onze West-Europese cultuur in crisis. Op de brokstukken van een cultureel post-christelijke samenleving biedt dit ook kansen om samen te zoeken naar nieuwe vormen van samenhang. De oude paradigma’s maken plaats voor een nieuwe toekomst en veranderende verhoudingen in de relatie tussen ouders en kinderen.

“Geloof niet alles wat je denkt…
Maar denk wel na over alles wat je gelooft… “
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close