Mijn missie

GPS-en voor ouders die even de weg kwijt zijn
in de soms stevige zoektocht die ouderschap heet,
dàt is mijn missie.

Jij als ouder bepaalt waar jij heen wil, jij stelt de bestemming in.
Ik bied jou verschillende ‘alternatieve routes‘ aan
als mogelijkheden om daar te geraken.

Hoewel iedereen liefst zo snel mogelijk op bestemming is, moet ik je wel vertellen dat het op die grote ‘Quick-fix-autostrades‘ vaak file is en dat haast niemand er een stap vooruit komt. Ik ben dan ook eerder de GPS die je zal leiden langs soms hobbelige paadjes, diepe bergmeren, reflecterende vijvers, prachtige bloemenweides en machtige luchten… Enjoy the ride! And Enjoy the stops! Want de fun van de reis zit vaak ook in de kwaliteit van de tussenstops – liefst eentje met properen toiletten, frisse lucht en goeie koffie 😉 … (of lekkere biologische thee – uiteraard!)

Mijn expertise, interesses en sterktes liggen op een snijvlak van coaching en zingeving. Ik zou mezelf omschrijven als iemand met het hoofd in de wolken, voeten op de grond en handen uit de mouwen.

Het is eveneens mijn missie om terug meer maatschappelijke aandacht te vragen voor het feit dat onze opvattingen over het leven enorm bepalend zijn voor de manier waarop wij met de uitdagingen op ons pad omgaan…
Niet in het minst in het ouderschap! (Hello, Aware parenting!)

Onze opvattingen over de aard van kind en mens, over de wereld tijdens, voor en na dit leven, over betekenis en zin, over wat wij geloven over energie, over ons lichaam, over de krachten van de natuur, over de krachten en kleine hulplijnen van hierboven, over onze familie-banden… worden in de reguliere psychologische hulpverlening m.i. te weinig ècht ingezet als tool in de hulpverlenende praktijk. (Met uitzondering van de existentieel psychologen, maar probeer er maar eens eentje te vinden met een gaatje in zijn agenda!)

Onze schroom om te spreken over wat wij ten diepste geloven over onszelf, over het leven, over onze aard, over ons lichaam, over onze kinderen of onze partner is misschien eigen aan onze West-Europese cultuur in crisis.

Ik zie het als een grote gemiste kans als jouw hulpverlener niet kan intunen op jouw opvattingen over de belangrijke dingen des levens. Het is dan ook mijn missie om in mijn begeleidingen jouw opvattingen, jouw hoop en dat waar jij in gelooft, wèl mee te nemen in de stap voorwaarts.

“Geloof niet alles wat je denkt…
Maar denk wel na over alles wat je gelooft… “
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close