Tijd voor de praktijk

Spiritualiteit met handjes en voetjes

Spiritualiteit verwijst naar alle manieren waarop mensen zich verhouden tot:
1. zichzelf
2. de tijd
3. anderen 
4. de omgeving
5. het hogere
en naar hoe ze in die verhoudingen zin en betekenis vinden.


In de ouder-kind relatie hebben wij heel veel te brokken in hoe wij een kind ondersteunen om zich dynamisch tot die vijf dimensies van het bestaan te verhouden.

In dit Zomerinspiratiefje staan we stil bij een paar concrete dingetjes die je kan doen om jouw spiritueel bewust ouderschap in de praktijk te brengen! Deze tips kan je koppelen aan een stukje filosofie over de tweede dimensie van spiritualiteit: namelijk tijd.
Hou je vast voor wat stevig filosofisch gemijmer…

Here goes…

Kinderen hebben een bijzondere relatie met de tijd. Sommige mensen spreken zelfs over het goddelijke als de Levende Tijd. Tijd is een bijzonder intrigerend gegeven. De tijd kan snel gaan of traag, afhankelijk van je eigen beleving er van. Sommige mensen definiëren de tijd zelfs als een Staat van Zijn. Einstein leerde ons dat de tijd een relatief begrip is en helemaal niet zo lineair verloopt of voortschrijdt als we wel denken: soms lijkt de tijd wel stil te staan en op andere momenten lijkt de tijd voorop of achterop te lopen ten opzichte van onze eigen menselijke ijkpunten.

In ieder geval is tijd een element dat we koppelen aan ons bestaan hier op aarde als mènsen… In dat opzicht lijkt het voortschrijden van de tijd niet tegen te houden. We worden geboren en vanaf dat moment wordt onze menselijke vorm ouder. Daar lijkt vooralsnog niets tegen bestand, alle anti-aging-middeltjes ten spijt. De menselijke zoektocht naar een elexir dat de werking van de tijd zou kunnen uitschakelen of terugdraaien is de bron van inspiratie geweest van menig schrijver, kunstenaar of filmmaker. Vooralsnog is de voortschrijdende beweging van de tijd eigen aan ons aardse bestaan.

Als we ons hèlemaal in ons element voelen en datgene doen waarvan we voelen dat het zin en vreugde brengt in ons bestaan, dan spreekt de psychologie van flow: een “staat van Zijn” die ons het besef van tijd even helemaal laat vergeten. Kinderen die spelen zitten in flow: ze gaan helemaal op in wat ze aan het doen zijn en vergeten tijd en ruimte waarin zij zich bevinden. Zèker in de zomervakantie. De tijd lijkt dan stil te staan of zelfs niet te bestaan. 

Voor zielen zonder menselijk lichaam, zou het zomaar kunnen zijn dat de tijd als concept geheel niet bestaat. Dat is moeilijk voor te stellen vanuit menselijk aards perspectief, en toch ontmoet ik steeds vaker mensen die hiervan overtuigd zijn. Alsof ze hier en daar al even hebben kunnen piepen door de sluiers van het mysterie van het leven heen.

Tijd lijkt een aards concept bij uitstek – en dan heb ik het niet zozeer over de westerse beleving van tijd in uren en minuten, maar over tijd als iets wat ons maar beperkt gegeven is als aardebewoners. Ik hoor mijn oma nog zeggen: “de tijd gaat snel, gebruik’m wel.”

In ieder geval is het vertrouwd geraken met het ritme van de tijd iets wat kinderen op aarde te leren hebben. Vanuit hun goddelijke oneindige oorspronkelijkheid zijn ze dit niet gewoon. Het jaarritme en de seizoenen volgen, vertrouwd worden met de beweging van de tijd, doet een hemelse ziel zich in veiligheid toevertrouwen aan het aardse bestaan. Tijd – en een geritmeerde gestructureerde beleving er van – schenkt vertrouwen aan een kind dat de aarde een goede plaats is om te verblijven. Herkenbaarheid, ritme, rust en regelmaat zijn daarom essentieel voor de mens en voor het kind om zichzelf helemaal te kunnen toevertrouwen aan een gevoel van basisveiligheid hier op aarde.  Als ouders kunnen we ons kind daarin heel concreet ondersteunen.

Hoe kan ik mijn kind in mijn gezin ondersteunen in het beleven van de aardse tijd, zodat het zich meer vertrouwd zal gaan voelen met het aardse bestaan?

PRAKTIJKTIP 1.

Maak een jaarcirkel of jaarkalender en breng hierop jullie jaarfeesten aan.
Dat kan een niet-; mono-;-multi-religieuze of vrije spirituele jaarkalender zijn.
Je kan de kalender baseren op maanden of manen, op seizoenen en/of feesten.
De verbinding leggen met de bredere leefomgeving waarin jullie wonen, werken of school lopen werkt daarbij vaak ondersteunend. Kerstmis, Suikerfeest, Sukoth, Pasen… Keuze te over aan culturele feesten, afhankelijk van de culturele-religieuze achtergrond van waaruit je naar de wereld kijkt.

Belangrijk voor jou als ouder is om jezelf duiding te gunnen over wàt het juist is dat er gevierd wordt en waarom. Daartoe kan je lezingen bijwonen, lezen, scrollen of je aansluiten bij een religieuze of spirituele gemeenschap in jouw buurt waar jij je thuis voelt of vertrouwd mee bent. Of je kan natuurlijk ook gewoon ons IGaccount volgen om geïnspireerd te blijven voor de spirituele dimensie van de tijdsbeleving van een jaar in je gezin. Whatever works for you!Als wij rustpunten in de jaarkalender kwaliteitsvol beleven en zelfzeker thuis vormgeven, gunnen wij het onze jonge kinderen om nog dromerig feesten mee te mogen belèven. Het behoeft hen aanvankelijk nog niet aan al te veel uitleg en het volstaat zolang ze jong zijn om hen te voeden met al het schone van het aardse bestaan.

Gaandeweg zullen zij vanuit die dromerige beleving wakkerder worden voor de verschillende betekenislagen die in elk feest van de jaarkalender aanwezig zijn.
Om kinderen dit dromerige èchte belèven te kunnen aanbieden, is het van belang dat wij als volwassenen ook zelf weten wat er gevierd wordt en hoe we ons daartoe verhouden. Doen we dit niet, dan wordt de ritmering van het jaar leeg en hol en zal zij aan kracht en betekenis inboeten.

In christelijke kringen wordt de jaarcirkel voorgesteld aan de hand van de cirkel van het kerkelijk of liturgische jaar… Vanuit de antroposofie kunnen we beschikken over een prachtig geïllustreerde boekenreeks ter inspiratie van het beleven van een jaarcirkel uitgegeven bij Christofoor. De website Maandagdaandag neemt je mee langsheen de jaarcirkel van feesten vanuit een antroposofische achtergrond!
Heerlijk lees- & kijkvoer is dat!

Heb je een multi-religieus gezin? Uitgeverij Averbode heeft ook een handige verdraaibare Jaarcirkel met de belangrijkste feesten van de drie grote mono-theïstische godsdiensten!

Mijn suggestie zou zijn: neem niet zomaar wat aan/over van anderen, maar maak er iets van wat enerzijds ècht typisch is voor jullie gezin & wat jullie anderzijds verbindt met een grotere gemeenschap & met het hogere… Immers: jaarfeesten hebben te maken met het open houden van de verbinding van de mens met zichzelf, de tijd, de anderen, de omgeving en het hogere.

Met de jaarfeesten in jouw gezin wordt De Tijd immers altijd eventjes stilgezet – want alles is voor de duur van het feest toch een beetje ànders dan ànders. Tegelijkertijd rijgen feesten doorheen een jaarcyclus de losse dagen ook aan elkaar: want wie bewust feesten viert in zijn leven, voelt: er is altijd een “toeleven naar” – “het hoogtepunt” (het feest zelf) – en dan weer het wat “verweesd achterblijven” (alsof de volledige verwachting die we op voorhand van het feest hadden, toch niet helemaal werd ingelost en we overvallen worden door een zweem van spijt dat het alweer voorbij is).

Op en neer, in en uit ademt een jaarcirkel het hemelse in het aardse en het aardse in het hemelse. Geruststellend voor het ‘aardende kind’ dat komend vanuit een hemelse werkelijkheid zijn plek in dit aardse bestaan heeft te verankeren.

Als we feesten vieren – LOS VAN DIE CONTINUE ADEMENDE BELEVING VAN DE TIJD – dan komen feesten op kinderen vaak overdonderend over, overprikkelend en onbegrijpbaar… Dan verliezen ze houvast. En zitten wij als ouders vaak met de handen in ons haar.

Met een jaarcirkel èn een seizoentafel (ZIE PRAKTIJKTIP 2) maken we onze kinderen rustig en geleidelijk vertrouwd met de ademende beweging van de tijd. Het voedt de levenslust van het kind: verlangen, belèven en loslaten steeds weer opnieuw als een cyclisch proces.

PRAKTIJKTIP 2.
Maak een seizoentafel!

Een wat?
Een seizoenstafel is een plankje, kastje of stukje vensterbank dat je inricht en aanpast als afstemming op een bepaald feest in een bepaald seizoen. Zo is het voor de kinderen duidelijk te zien in welk seizoen we nu eigenlijk zitten.

Tips voor het zelf maken van een seizoenstafel vind je op deze website. Een Hollandse mama schrijft er over hoe zij het concept van de seizoentafel een plekje gaf in haar eigen doodgewone gezin. Ik zou het zelf niet beter hebben kunnen uitleggen, dus kopieerde ik voor jullie gewoon even de link.
Lekker praktisch, toch?

Foto door mali maeder op Pexels.com

Ouderschap belichten als een spiritueel groei-proces van ouder èn kind is een stevige boterham… Iets voor een jaartraject bijvoorbeeld… In een jaartraject neem ik je online mee om samen met andere ouders verdiepend samen te komen rond een aantal ijkpunten in de tijd van een jaarcirkel. Op die manier voeden we onszelf om bewuster om te gaan met de tijd van het jaar.

Iets voor jou? Je kan je nu pre-registreren (no-strings-attached) en dan ben jij er als eerste bij om in een interactieve reeks met andere ouders te gaan zoeken naar ritme en betekenis in de beleving van het jaar in jouw gezin. Stuur een mailtje met als onderwerp “Ik heb eventueel interesse in het jaartraject” rechtstreeks naar elke@knooppuntvijf.be en ik hou je persoonlijk op de hoogte als er een nieuw traject start!

Verder groeien in Wakker Ouderschap?
Join the club van spiritueel bewuste ouders.

Registreer je e-mailadres en ontvang een seintje als we weer iets leuk of nieuws voor je hebben.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close