Eerst een DNA-test… dan pas kindjes?

blue and silver stetoscope
Foto door Pixabay op Pexels.com

Wist je dat?

 • je door een DNA-onderzoek het risico op een kindje met een dodelijke of ernstige ziekte kan laten berekenen?
 • je al gauw tot 2.000 euro betaalt voor zulk een DNA-onderzoek?
 • er ook binnen het klassieke gezondheidscircuit bij medische indicatie een mogelijkheid bestaat om DNA-testen te laten voorschrijven?
 • koppels zo eventuele risico’s kunnen kennen en daarop hun beslissingen rond kinderwens kunnen baseren?
 • je bij vastgesteld verhoogd risico kan beslissen om geen kinderen te krijgen?
 • je bij vastgesteld verhoogd risico kan beslissen om met IVF gezonde embryo’s te selecteren?
 • je bij vastgesteld verhoogd risico kan beslissen om de natuur zijn gang te laten gaan en dan te bekijken of er al dan niet werkelijk iets aan de hand is?
 • de testen geen garantie bieden op een perfect gezond kind?
 • de testen enkel ziektes opsporen waarbij één specifieke gen-fout de boosdoener is?
 • er vandaag 1.300 zulke genetische ziektes bekend zijn die 2/1000 kinderen treffen?
 • slechts 1 tot 2 procent van de koppels risico loopt op een kindje met zo een genetische ziekte?
 • een verhoogd risico niet automatisch betekent dat je kindje een afwijking zal hebben?
 • vele ziektes het resultaat zijn van een complex, genetisch kluwen?
 • er ook veel ziektes zijn die los staan van de genen van vader en moeder?

Knooppunt Vijf biedt trajectbegeleiding aan kinderwensouders als zij er aan twijfelen om zulk een test te laten uitvoeren. Ook wensouders die een test lieten doen en niet weten wat ze met het resultaat verder aanmoeten, zijn welkom. ‘Slechte’ testresultaten kunnen immers heel wat last op de schouders leggen en de keuzes ivm kinderwens danig beïnvloeden. Hoe maak je keuzes in overeenstemming met je verstand en je gevoel, in overeenstemming met je levensopvattingen en met wat jij belangrijk vindt in dit leven? Hoe vind je rust temidden van de storm aan gedachten rond risico’s en afwijkingen in je hoofd?

Contacteer ons voor een check-in gesprek en eventuele trajectbegeleiding.