Vitmamines

Vitmamines voor je lijf.

Gezond zwanger worden en blijven.
Om gezond zwanger te worden en blijven, kan  ook interessant zijn om je voedingsgewoontes eens grondig onder loep te nemen.  Met een gezonde en actieve lifestyle maximaliseer jij je kansen op een gezonde zwangerschap! Goed voor jezelf zorgen is geen overbodige luxe. Je bent het aan jezelf en je (wens)kindje verplicht.

Met Vitmamines bieden we je de mogelijkheid om op basis van een energetische analyse met de Quintstation (http://www.quintsysteme.com) voedingsintoleranties op te sporen zodat je je hardwerkende lichaam niet onnodig hoeft te belasten met voeding waar je eigenlijk niet zo goed tegenkan.

Op basis van de acupunctuurpunten op de hand, wordt, met behulp van een computerprogramma en een koperen staafje, de huidweerstand gemeten, wanneer die met de energetische frequentie van bepaalde voedingsstoffen in aanraking komt.

Ook voor prille moeders en baby’s met verteringsmoeilijkheden kan het zeer aanbevelenswaardig zijn om deze niet-invasieve analyse te laten uitvoeren. Je kindje kan gewoon bij jou op schoot zitten en we doen de analyse via jouw hand. Eens je weet welke voedingsmiddelen jouw kindje beter of minder goed verdraag (koemelk, lactose, tarwe, gluten, bepaalde groenten, fructose…), kan je zijn (en bij borstvoeding ook jouw) voedingspatroon in overleg met je arts of met een diëtist aanpassen en zal je merken dat verteren voor je kindje een pak gemakkelijker wordt.  En een blijere baby, is vaak ook een blijere mama, toch?

Disclaimer

Een holopatische analyse wordt doorgaans op advies van een arts uitgevoerd.  Een holopathische analyse kan op generlei wijze een consultatie bij een arts vervangen.  Of en in hoeverre een analyse en/of behandeling door holopathie zinvol is, kan enkel door een arts worden bepaald.  Bij Knooppuntvijf ontvangt de cliënt een lijst die het resultaat bevat van een computerondersteunde energetische analyse met de Quintstation.  Deze geeft de energetische onevenwichten weer die bij de meting werden aangetroffen.  Alle resultaten zijn tot stand gekomen met de hulp van een energetische analysemethode (analyse via huidweerstand).  De inhoud van het verslag van die analyse is enkel ten behoeve van de behandelende arts. Het is zeker geen geneesmiddelvoorschrift en kan ook niet gebruikt worden als en officiëel attest om welke reden ook.

Knooppuntvijf en de informatie die ze ter beschikking stelt, wil op geen enkele wijze ziekten medisch behandelen, diagnosticeren, genezen of voorkomen.  Alle informatie die door ons wordt aangeboden, heeft enkel educatie tot doel.  Consulteer steeds een arts of een andere medisch geschoolde hulpverlener als u vragen heeft over uw medische conditie of alvorens u een dieet volgt, sportieve activiteiten aanvat of andere gezondheidsprogramma’s overweegt.