Groeien in moederschap

Je eerste stapjes als moeder zijn gezet en je merkt:
moederen blijft een kunst.
Een kunst die je kan leren.
Ook als moeder van opgroeiende kinderen.
In deze rubriek vind je verschillende thema’s
die je als moeder kunnen inspireren om bewuster
met jezelf en je kinderen om te gaan.

Als de relatie tussen jou en je opgroeiend kind niet altijd even lekker loopt,
kan het zinvol zijn om stil te staan bij ontstaan van de kinderwens, geboorteverhaal en beleving van de kraamtijd. Soms werken ervaringen van ouders tussen conceptie en kraamtijd sluimerend door in de relatie tussen ouder en kind. Op een onbewust niveau draagt een kind soms ‘herinneringen’ aan deze periode met zich mee. Het loont soms de moeite om dit stukje mee te nemen om
 de relatie te verbeteren.

Mama Kirsten vertelt: “Ik was piepjong toen ik onverwacht zwanger werd van Noah.  Onbezonnen en overrompeld door tegenstrijdige gevoelens werd ik veel vroeger dan gepland moeder. Omdat ik de eerste van mijn vriendinnen was die een kind kreeg, voelde ik me vaak eenzaam. Wat heb ik gehuild. Ik wist niet wat ik met dit kind aan moest. Toch krabbelde ik weer recht en vervulde mijn moeder-rol zo goed als ik kon. Mijn man en ik trouwden en we kregen later nog twee kinderen. We bouwden een fijn en druk gezinsleven uit, maar ergens bleef dit stukje onverwerkt verleden Noah en mij parten spelen. Geregeld verweet hij mij dat ik hem niet moest hebben, terwijl ik mijn zoon wel doodgraag zie en hem dit ook vaak vertel. Het is pas door het volgen van enkele sessies ouderbegeleiding dat ik actief aan de slag ben kunnen gaan om de relatie met mijn inmiddels 11-jarige zoon vlotter te krijgen.  We hebben al veel gewerkt aan onze band en het gaat elke dag een beetje beter. Ik kan oprecht zeggen dat ik mijn kind – èn ook mijzelf – steeds liever ben gaan zien. Ik kan nu ook meer zien waarom juist dèze ervaring zowel voor mijzelf als voor mijn kind leerzaam was.”  

 

boy child childhood happiness
Foto door Pixabay op Pexels.com