Disclaimer

Als je de Knooppunt Vijf website gebruikt, ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden.

Knooppunt vijf biedt counseling, vorming en training.
Onze counseling is per definitie géén psychotherapie.  Wel ondersteunen we niet-pathologische rouwprocessen onder meer door middel van aandachtstraining en creatief werk.  Hoewel meditatie en creatief werk een zeker therapeutisch effect kunnen hebben, is bij psychische aandoeningen een consultatie bij huisarts, psycholoog of psychiater noodzakelijk.  We behouden ons het recht voor om mensen door te verwijzen naar (huis)artsen, psychiaters of psychologen uit ons netwerk, alvorens een aanvraag voor counseling of een vormingsaanvraag te aanvaarden.

Knooppunt vijf wil op geen enkele wijze ziekten medisch behandelen, diagnosticeren, genezen of voorkomen. Alle informatie die door ons wordt aangeboden, heeft enkel educatie tot doel.  Consulteer steeds een arts of een andere medisch geschoolde hulpverlener als u vragen heeft over uw medische conditie of alvorens u een dieet volgt, sportieve activiteiten aanvat, supplementen slikt of andere gezondheidsprogramma’s overweegt.

We doen ons uiterste beste om kwalitatieve informatie te verzamelen en aan te bieden. We kunnen echter de correctheid en volledigheid van de informatie niet garanderen, ook al werken we er hard aan om de kwaliteit hoog te houden. We staan steeds open voor jouw opmerkingen over de aangeboden informatie en zullen deze aanpassen indien dit aangewezen blijkt.  Adviezen (over therapie-mogelijkheden, gezondheid, voeding, sport, …) die via de website gegeven worden, kunnen het advies van een arts of therapeut niet vervangen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou voortkomen uit het gebruik van deze website of de informatie die je erop vindt.

In sommige artikels zal je links vinden naar andere websites. We trachten jou op die manier nog andere aanvullende informatie aan te bieden, maar zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

De inhoud van deze website, met name teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn beschermd door auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht. Zaken overnemen kan enkel met bronvermelding en link naar onze website.
Als je graag een foto of tekstmateriaal zou gebruiken, neem dan even contact met ons op.

De inhoud van deze gebruiksvoorwaarden kan gewijzigd worden. Op deze pagina vind je altijd de meest actuele versie van onze gebruiksvoorwaarden. Indien je vragen hebt over onze gebruiksvoorwaarden, neem dan even contact met ons op.