De gouden hoogte van het jaar

In de dagen rond de zomerzonnewende wandelen wij op de gouden hoogte van het jaar
(E. Bock).

Midzomerfeesten uit de oude culturen van Noord-West-Europa gingen eeuwenlang hand in hand met het feest ter herdenking van de christelijke heilige Johannes de Doper, in de volksmond beter bekend als Sint-Jan. Rond 21-24 juni worden al eeuwenlang in heel Europa vreugdevuren aangestoken om het hoogtepunt van licht en zonnekracht te vieren.

De aarde heeft tegelijk tegen het einde van de maand juni haar grote ademteugen volledig uitgeademd. Alle natuurkrachten hebben hun hoogtepunt van uitbundige bloei bereikt. In de voorbije maanden is de natuur vanuit de aarde volop opgeschoten richting de hemel.

Wie met de natuur meebeweegt, heeft in de voorbije maanden misschien ook wel die beweging van beneden naar boven gemaakt, die groei doorgemaakt.
Bizarre aardse ervaringen (stormen, virussen, branden, plagen, opstanden…) hebben ons op persoonlijk en misschien ook wel spiritueel vlak mee doen groeien in de eerste helft van dit vreemde 2020 jaar. We hebben als mensen onze kleinheid ervaren ten opzichte van de machtige natuur en toch zijn we er wellicht groter, rijker en rijper door geworden.
At the end of my comfortzone, there is my growth.
We hebben misschien weer geleerd wat echt belangrijk voor ons is.
We hebben onze beperkingen leren kennen.
We hebben de natuur heel dichtbij weten komen en de ziel van de aarde weer gehoord.
We hebben onze solidariteit moeten en kunnen tonen met mensen in nood.
We hebben allen aangevoeld: hier is iets bijzonders aan de hand.
We hebben het belang geleerd van uit-ademen, met de hele wereld samen.
We hebben ons misschien afgevraagd: wat is de bedoeling van dit alles?
We hebben misschien leren mediteren of bidden.
We hebben gehoopt dat er goeie beschermengelen aan het werk waren in ziekenhuizen en zorginstellingen.

MIDZOMERMet het wenden (omkeren) van de tijd – na de Zomerzonnewende worden de dagen weer korter – wordt meteen ook opnieuw een cyclus ingezet die eerder de beweging van boven naar beneden weer maakt, van buiten naar binnen, van in-ademen. De levenskrachten die eerst ieder blaadje van iedere plant naar boven deden strekken, trekken zich nu weer naar binnen en laten vruchten rijpen in de zalig zoete stille zomer.

Hoe houden deze bewegingen verband met de Sint-Janstijd van eind juni? In de historische- èn in de religie-wetenschappen is de figuur van Johannes de Doper (Sint-Jan) te duiden als een schakelfiguur tussen tijden. Hij kondigde als leraar van de toen nog jonge Jezus van Nazareth een nieuw tijdperk aan. Hij bereide de weg voor, voor de komst van het Licht in de Wereld. Hij wist te voorvoelen dat in de historische Jezus
Gods geest grootse daden zou verrichten en dat een nieuw tijdperk zou worden ingezet.
Hij verkondigde als een èchte ware leraar: “Ik moet afnemen opdat hij kan groeien.”
Hoe frappant dat onze leraren in de voorbije periode noodgedwongen een stapje moesten terugdoen – èn hoe frappant dat onze kinderen overal in Europa àndere dingen geleerd hebben dan wat beschreven staat in het normale schoolse curriculum. Onze kinderen werden even ondergedompeld in de school van het Leven, zou je kunnen stellen. Niet zelden een pijnlijke leerschool, zoveel is zeker. Hoe jammer toch dat wij als volwassen maatschappij kansen hebben laten liggen om onze kinderen eerst te plaatsen en om de veilige bakens te zijn die zij zo hard nodig hebben. Laten we hier hopelijk lessen uit trekken voor de toekomst.De figuur van Sint-Jan verwijst naar die toekomst. De verhalen over zijn leven vertellen hoe hij na Jezus’ doop in de Jordaan bewust een stap opzij deed en zijn leiderschap overdroeg, omdat hij wist dat een volgende fase in de relatie tussen de goddelijke en de menselijke wereld was aangebroken: de universele boodschap van zorg en liefde voor iedere medemens – ongeacht zijn afkomst – zou bij monde van die charismatische Jezus van Nazareth voor lange tijd gaan weerklinken in alle uithoeken van de wereld. Gezien de huidige ontwikkelingen #GeorgeFloyd denk ik: hoe toepasselijk toch dat we ook die boodschap van universele liefde nu overal ter wereld luider dan ooit horen klinken.

Het is dus zeker dit jaar ook perfect passend dat de aankomende feesttijd van Sint-Jan (21-24 juni) het midden aanduidt van twee grote ‘tijdsperiodes’ in onze spirituele beleving van het jaar.
De beweging van Sint-Jan en de Zomerzonnewende tot Midwinter/kerst kenmerkt zich door het opnieuw naar binnen keren van onze aandacht en onze krachten. Hoe uitbundig de natuur op dit moment nog is, Sint-Jan nodigt ons nu al uit om verder te kijken dan alle vrolijke, zwierige, bloemige uitbundigheid waardoor de natuur zich nu, nog heel eventjes, kenmerkt. Hij is de beschermer van de beweging van een menselijke gemeenschap die telkens verder evolueert naar een nieuw collectief bewustzijn.

In zijn eigen tijd was hij de aankondiger van het zogeheten christusbewustzijn, het besef dat wij allen broers en zussen zijn en samen met Jezus van diezelfde goddelijke bron afkomstig.

Vandaag is Sint-Jan – in een cultureel post-christelijke samenleving – de aankondiger van een groot en sterk universeel spiritueel bewustzijn dat over de grenzen van iedere culturele religie uitstijgt.
Zou het er dan toch, alle calamiteiten ten spijt, van gaan komen, die nieuwe wereld, dat verhoogde bewustzijn, die paradigma-wissel waarbij de liefde het méér voor het zeggen krijgt? Het is alleszins een oud-christelijke gedachte, die van een nieuwe wereld, van een Nu àl – en tegelijk een Nog Nièt helemaal. Want het kan altijd beter: liefdevoller, authentieker, warmer, met meer gelijkheid en meer solidariteit tussen alle mensen.

Foto door Pixabay op Pexels.comDaartoe nodigt Midzomer of Sint-Jan ons uit: tot een groeien in (spiritueel) bewustzijn, tot een vermogen van geduldig naar binnen keren en in-zien dat in onszelf àlles al aanwezig is dat kan bijdragen tot een nieuwe kosmische stemming, als wij maar bereid zijn om er in onszelf ruimte aan te geven.

Ik wens jullie een mooie midzomernacht en Sint-Janstijd eind juni. De sluier tussen de hemel en aarde is dan dun. De sterren staan meestal helder. Maak er met je kinderen tijd voor om er naar te kijken. Ga die midzomernachten naar buiten en snuif de magie van de zonnewende op. Adem in. Maak je klaar voor de dalende tijd van het jaar – na de zotheid van de uitbundige juni-maand waarin de zon op haar hoogste staat. Ontsteek nog maar eens een groots vuur. Niet alleen maar in je tuin, maar ook in jezelf. Zodat jij gevuld met helder licht en wàkker-in-jezelf krachten kan gaan verzamelen om ten volle deel uit te maken van die nieuwe aardse wereld die wij als mensen hier beneden samen te maken hebben.

Mooi? Maar hoe breng ik dat nu allemaal een beetje in de praktijk?
Lees “Stilte is (g)een spelletje” voor een eerste vriendelijke wenk voor het in de praktijk brengen van jouw Wakker Ouderschap.


Niets meer missen van Wakker Ouderschap?

Inschrijven doe je met dit formulier!

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close