de wolf en de zeven postpartumfenomenen

Foto door Dom J op Pexels.com

 

Zie jij in bovenstaande afbeelding vooral een handige luiertas? Of is het voor jou als fashionista een hebbeding waar je liefst op hoge hakken mee zou paraderen in een trendy shoppingcenter?
Je kijk op de dingen verandert hoe dan ook als je moeder wordt.  Na je bevalling kan het zijn dat je helemaal op een roze wolk zit! Als dat zo is, genieten! Nee, er is helemaal niets ergs met je aan de hand! Je hebt gewoon geluk en daar mag je 100% guilt-free van genieten!

Het is evenwel ook perfect normaal als je na je bevalling geconfronteerd wordt met een heel aantal gewaarwordingen die je een beetje of een beetje veel uit balans brengen.  Slaaptekort, een heftige bevalling, hormonale schommelingen, wennen aan je nieuwe rol als moeder, het doen en laten van je partner en familie, een eventuele voorgeschiedenis van depressie of angst, … hebben gecombineerd allemaal hun effect op jou na de bevalling.

Als je in méér of mindere mate je evenwicht voelt wankelen, kan het zijn heb dat je last hebt van één van onderstaande zeven post-partumfenomenen.  

1. babyblues
2. rouwproces (moeder-rouw)
3. parental burn-out
4. postpartum angst-stoornis 
5. posttraumatische stress-stoornis
6. postpartum depressie
7. postpartum psychose

Bij Knooppunt Vijf bieden we steeds een eerste ondersteunend gesprek, doorgaans als voorbereiding op een counselingtraject waarin jij met jouw thema’s aan de slag gaat. Wanneer uit onze gesprekken een vermoeden zou ontstaan dat je mogelijk te kampen hebt met 4,5,6 of 7, zullen we je altijd tijdig en gericht doorverwijzen naar een arts voor oppuntstelling van diagnose en behandelplan. We stellen géén diagnoses, maar bieden in de periode van het peripartum (dit is de periode rondom je bevalling) counseling en steun aan wie zich kwetsbaar voelt.  

We behouden ons altijd het recht voor om je door te verwijzen naar andere hulpverleners, wanneer we menen dat we je met onze counseling niet verder kunnen helpen.  

We vinden het evenwel ook belangrijk dat jij als moeder altijd vrije keuze hebt, dus ook in het wel of niet laten stellen van een diagnose. Soms kan een diagnose meer duidelijkheid geven, zeker wanneer je niet weet wat er met je aan de hand is. Een diagnose kan er helaas ook voor zorgen dat je je beperkt voelt in je doen en laten of dat je je gestigmatiseerd voelt.
Of je kan twijfelen om de stap te zetten naar een reguliere hulpverlener,
uit angst voor medicatie en de mogelijke impact daarvan op je borstvoeding.  Bij Knooppunt Vijf vinden we die twijfel begrijpelijk, ook al is hij in vele gevallen ongegrond.
Daarom werken we graag samen met huisartsen en psychiaters die niet a priori -als ènige oplossing voor jouw ervaring van gevoelens van disbalans- enkel medicatie voorschrijven.  Menen patiënt en arts na een grondig gesprek dat ondersteuning middels medicatie noodzakelijk is, naast het gaan van een proces van persoonlijke ontwikkeling?

Ook dan ontvangen wij jou met warmte in een oordeel-vrije ruimte.
We bieden je steun en een klankbord.
Samen gaan we op zoek naar strategieën die jou kunnen helpen om opnieuw flexibeler, met meer ontspanning en lichtheid, te balanceren in de verantwoordelijkheid die je als mama opneemt voor jezelf, je kindje, wie je lief is en je werk.