Inspiratiefje 1

Foto door Juan Pablo Arenas op Pexels.com

“Dat het ouderschap een vindplaats kan zijn voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling, dat wist je wellicht al. Je komt jezelf in de tocht met je kinderen vaak genoeg tegen. En dat is goed en mooi, heilzaam en leerrijk. We beseffen vandaag inmiddels wel dat we persoonlijk èn spiritueel kunnen groeien in het ouderschap. Maar nemen we ons eigen spirituele zoeken wel mee als het gaat over de opvoeding van onze kinderen? Of laten we hen op spiritueel gebied zo’n beetje modderen, omdat we niet weten hoe we hen kunnen ondersteunen in hun eigen spirituele ontwikkeling? Laten we het liever over aan de scholen om daarmee bezig te zijn, als daar bij de leraren al enige kennis over aanwezig is? Durven we niet zelf? Kunnen we het niet zelf?
Of weten we gewoon niet zo goed hoè?

Als Awake-parenting instructeur met een opleidingsachtergrond als godsdienstwetenschapper (lic). wil ik met het project “Wakker Ouderschap” ouders ondersteunen die graag hun kind ook in de spirituele ontwikkeling willen voeden en begeleiden. Niet voor niets vermeldt het Verdrag van de Rechten van het Kind dat elk kind recht heeft op begeleiding bij de spirituele ontwikkeling.
Op de brokstukken van een post-christelijke samenleving zijn vele ouders anno 2020 op zoek naar nieuwe vormen van samenhang, betekenis en spiritueel voedsel. We vinden die dingen af en toe – en soms bedroevend weinig – in oude kerken, tempels, synagogen of in de moskee.
De hoogdagen van de religieuze samenleving liggen in het Westen al een hele tijd achter ons.
We zoeken ons spirituele heil dichter bij de natuur of gaan backpacken in het Verre Oosten,
op zoek naar die diepere dimensie in ons bestaan. Terwijl wijzelf, zoekende zielen, wringen en wroeten met onze eigen spiritualiteit, vergeten we daarbij wel eens dat onze kinderen ook een eigen spiritualiteit kennen. En hoewel de yoga-mat een zalige plek is om op te vertoeven, geeft ze ons vandaag weinig handvatten over hoe wij zelf, de ouders, als gids kunnen fungeren in de spirituele opvoeding van ons kind. Wakker ouderschap is een opvoedingsfilosofie die dèze dimensie van opvoeden wil belichten. Met minstens wekelijks één inspiratiefje vind je hier overwegingen, tips & trics, uitnodigingen en inspiratie over hoe jij jouw kind kan voeden in zijn eigen spirituele ontwikkeling.

***

The choice to become a mother (parent), is the choice to become one of the greatest spiritual teachers” Oprah Winfrey
***

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close