ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Elke Jacobs of Knooppunt Vijf (Enoa bvba), uitgezonderd bij schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord om van deze voorwaarden af te wijken.

Knooppunt Vijf is een handelsnaam van ENOA BVBA.

Mijn gegevens zijn: ENOA BVBA – Eggelstraat 4 – 2530 BOECHOUT – België – Ondernemingsnummer: 0671852385 – BTW BE00671852385

1. VERGOEDING

1.1. Prijzen voor consultaties/counseling/coaching worden weergegeven op de website en kunnen ten allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging. De prijs die geldig was op het moment van het inplannen van een afspraak, is de prijs die aangerekend zal worden.

1.2. Prijzen voor vormingen, workshops/infosessies worden weergegeven op de website en kunnen ten allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging. De prijs die geldig was op het moment van inschrijving voor een workshop/infosessie, is de prijs die aangerekend zal worden.

1.3. Voor vormingen, workshops, infosessies of lezingen op locatie, zullen verplaatsingskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden berekend per kilometer.

1.4. Vormingen, workshops, infosessies of lezingen in opdracht van een organisatie (profit/non-profit) zullen worden vergoed op basis van een op voorhand afgesproken projectprijs.

2. BETALING

2.1. Afspraken voor consultaties/counseling/coaching worden contant of per smartphone meteen betaald bij de afspraak.  Voor een counselingtraject wordt het volledige bedrag betaald bij de eerste afspraak (contant of met smartphone) of via overschrijving voor de eerste afspraak.

2.2. Betaling voor vormingen, workshops, infosessies of lezingen gebeurt vooraf per overschrijving op rekeningnummer vermeld in de inschrijving-bevestigingsmail. De inschrijving is enkel geldig na betaling.

2.3. Verplaatsingsonkosten bij vormingen, workshops, infosessies of lezingen op locatie worden berekend per kilometer en worden steeds apart vermeld bij facturatie.

2.4. Vormingswerk, workshops en infosessies uitgevoerd in opdracht van een organisatie (profit of non-profit) worden vergoed volgens de afgesproken projectprijs en dit na prestatie.

3. ANNULERING

3.1. Elke annulering of verplaatsing van een afspraak voor consultatie dient minimum 48u van tevoren telefonisch te gebeuren. Bij niet tijdige annulering wordt een onkostenvergoeding van 50€ in rekening gebracht.

3.2. Voor vormingen, workshops en infosessies is kosteloos annuleren mogelijk tot 14 dagen vooraf. Na deze periode is annulatie niet meer mogelijk. Neem contact met ons op per email als je verhinderd bent om deel te nemen.

3.3. Vormingen, workshop en infosessies kunnen steeds geannuleerd worden indien er te weinig deelnemers zijn. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan terugbetaald.

3.4. Bij workshops en infosessies in opdracht van een organisatie (profit of non-profit) zal bij annulatie van minder dan 48u op voorhand een minimale vergoeding van 50 euro worden aangerekend, tenzij op voorhand anders overeengekomen in het projectvoorstel.

4. GESCHILLENREGELING

4.1. In geval van betwisting en gebeurlijke geschillen is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.